You are here

  1. Home
  2. Academic

Academic

Staff Tutor in Film and Media

Unit: FASS (Faculty of Arts and Social Sciences)

Salary: £45,585 to £54,395 pro rata (actual £18,480.41 to £22,052.03)

Location: Homeworker

Please quote reference: 21684

Terms: Permanent part time post, 15 hours per week (approx. 0.4 FTE)

Closing Date: 25th June  2024 – noon

Interviews: Likely to be held w/c 15th July 2024


Read more

Curriculum Tutor, PGCE Wales

Unit: Faculty of Wellbeing, Education and Language Studies

Salary: £45,585 - £46, 974 (pro-rata)

Location: Homebased

Please quote reference: 21683

Terms: Fixed Term Contract for 24 months, 0.5FTE/18.5 hours

Closing Date: Tuesday 25th June, 2024 - 12:00 noon

Interview date: w/c 8th July 2024

Flexible working patterns will be considered.

The role will require some travel for work purposes throughout Wales, and occasional travel to Milton Keynes. This is a homebased role however you will be expected to travel to the Open University offices in Cardiff on a termly basis.

Full time starting salary is £45,585 to £46,974 per annum, with potential progression when in post to £36,024 per annum.

Internal candidates already within the salary banding will remain on their current spinal point as per policy.

 

Uned: Cyfadran Lles, Addysg ac Astudiaethau Iaith

Cyflog: £45,585 - £46, 974 (pro-rata)

Lleoliad: Cartref

Dyfynnwch yfeirnod: xxxxx

Telerau: Contract Cyfnod Penodol am 24 mis, 0.5FTE/18.5 awr

Dyddiad Cau: Dydd Mawrth 25 Mehefin, 2024 - 12:00 canol dydd

 

Dyddiad cyfweliad: wythnos yn dechrau 8 Gorffennaf 2024

 

Bydd patrymau gweithio hyblyg yn cael eu hystyried.

Bydd y rôl yn gofyn i chi wneud rhywfaint o deithio at ddibenion gwaith ledled Cymru, a theithio i Milton Keynes o bryd i'w gilydd.  Mae hon yn swydd gweithio o gartref ond bydd disgwyl i chi deithio i swyddfeydd y Brifysgol Agored yng Nghaerdydd yn dymhorol.

Cyflog dechrau llawn amser yw £45,585 i £46,974 y flwyddyn, gyda chynnydd posibl pan yn y swydd i £36,024 y flwyddyn.

Bydd ymgeiswyr mewnol sydd eisoes o fewn y bandio cyflog yn aros ar eu pwynt asgwrn cefn presennol yn unol â pholisi.


Read more

Contact us

If you have any queries or questions about the recruitment process, or regarding your application, please contact: Resourcing-Hub@open.ac.uk.

If you have any non-urgent feedback regarding the recruitment process, please contact: Resourcing-Hub-Feedback@open.ac.uk