Croeso i'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyfleoedd Dysgu sy'n Newid Bywydau ledled Cymru

Croeso i'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae dros 14,500 o fyfyrwyr ledled Cymru a gefnogir gan 300 o diwtoriaid. Dysgwch ragor amdanom a’r gwaith rydym yn gwneud.

Myfyriwr ar gliniadur

Cyrsiau a chymwysterau

Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc.

Dysgu

Gallwch nawr astudio cwrs TAR gyda ni er mwyn dod yn athro yng Nghymru. Mae gennym hefyd adnoddau dysgu am ddim ar gyfer staff addysgu cyfredol.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Graddedig

Amdanom ni

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yw'r darparwr addysg uwch israddedig rhan-amser mwyaf yng Nghymru. Dysgwch fwy amdanom ni a'n gwaith.

Myfyriwr yn ystod seremoni raddio

Cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr

Gall myfyrwyr rhan-amser newydd yng Nghymru dderbyn hyd at £4,500 o gyllid tuag at gostau byw. Gall myfyrwyr rhan-amser ôl-radd yng Nghymru dderbyn hyd at £18,025 o gyllid.

Myfyrwyr tu allan i'r seremoni raddio

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn dod o bob cefndir. Mae gan bob un eu cefndiroedd, nodau, a stori eu hunain i'w rhannu, ac rydym yma i'w cefnogi ar hyd y daith.

Y tîm cefnogi myfyrwyr

Yr Iaith Gymraeg

Mae'r adran hon yn cynnwys gwybodaeth ar sut rydym yn cydymffurfio gyda safonau'r Iaith Gymraeg, ac yn darparu ein gwasanaethau drwy gyfrwng y Gymraeg.

Tiwtor yn siarad i mewn i meicroffôn

Gweithio gyda ni

Sut fyddech chi'n helpu rhywun i newid ei fywyd? Y Brifysgol Agored yw’r brifysgol fwyaf yn y DU. Edrychwch a oes cyfle i chi weithio yma.

Graduates standing in front of Wales Millenium Centre

Newyddion

Ein newyddion, blogiau a gweithgareddau diweddaraf