You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Ben Lewis

Cyfarwyddwr newydd yn ymuno â'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Ar 27 Tachwedd, croesawodd Y Brifysgol Agored yng Nghymru Ben Lewis fel y Cyfarwyddwr newydd.

1 Rhagfyr 2023
 Grŵp o bobl yn garddio yn y gymuned

Blog - Addysg dinasyddiaeth fyd eang: fframwaith sydd wirioneddol am oes

Dywed Cerith Rhys Jones y bydd y corff newydd a fydd yn goruchwylio addysg ôl-16 ledled Cymru yn gludydd perffaith i weithredu strategaeth gydlynol ar gyfer dysgu gydol oes dinasyddiaeth fyd eang yng Nghymru.

10 Tachwedd 2023
 Grŵp o fyfyrwyr yn astudio gyda llyfrau

Blog: Mae'r dyfodol yn hyblyg, mae’r dyfodol yn agored

Pan fydd y Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil (CTER) yn dod yn weithredol y gwanwyn nesaf, hwn fydd ail gorff cyhoeddus mwyaf Cymru, ar ôl y GIG yn unig o ran cyllideb - a bydd penderfyniadau’r Comisiwn yn effeithio ar bob un ohonom.

1 Tachwedd 2023
Menyw yn dal darn bach o gelf i fyny

Helpu cymunedau Cymru i ymgysylltu â’u treftadaeth

Yn gynharach yn 2023, derbyniodd y Brifysgol Agored yng Nghymru grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect treftadaeth, REACH Cymru (Preswylwyr sy’n ymwneud â’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth).

30 Hydref 2023
Graddedigion er anrhydedd Norena Shopland a Tracy Pe gyda'r llywydd Nick Braithwaite

Cannoedd o fyfyrwyr yn graddio yn seremoni’r Brifysgol Agored yng Nghymru - 50 o flynyddoedd ar ôl dyfarnu’r graddau cyntaf oll

Graddiodd dros 600 o fyfyrwyr heddiw, mewn dwy seremoni yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol (ICC) yng Nghasnewydd, fel rhan o seremoni raddio'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

19 Hydref 2023
Dr Geraint Morgan a staff In The Welsh Wind o flaen y ddistyllfa

Sut mae ymchwilio awyrfeini’n helpu i gefnogi Wisgi Cymreig

Distyllfa yn Nhanygroes, Ceredigion, yw In the Welsh Wind. Mae’n cynhyrchu jins, wisgis, a gwirodydd eraill gan ddefnyddio cynhwysion lleol, lle’n bosib. Bu i’w perthynas â’r Brifysgol Agored ddechrau wedi i Dr Geraint Morgan ddigwydd ymweld â’r ddistyllfa gyda'i rieni, sy'n byw yn Aberystwyth.

7 Medi 2023
Menyw yn crio yn dal ffôn symudol

Pedair o bob pump o fenywod a merched yng Nghymru wedi derbyn cam-driniaeth ysgrifenedig ar gyfryngau cymdeithasol

Mae 81% o fenywod a merched yng Nghymru yn cael eu cam-drin trwy destun ar y cyfryngau cymdeithasol. 

7 Medi 2023

Myfyrwyr o Gymru yn ennill grant i gefnogi eu syniadau busnes

Mae tri myfyriwr o’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ennill grant i gefnogi eu syniadau busnes fel rhan o gystadleuaeth a gynhelir gan y Brifysgol Agored ar gyfer fyfyrwyr entrepreneuriaid - sef yr Open Business Creators Fund.

14 Awst 2023
Workers at a computer in high vis vests

Cyflogwyr Cymru yn cael eu hannog i ystyried datblygu eu doniau eu hunain wrth i’r argyfwng prinder sgiliau cenedlaethol barhau

Mae adroddiad Baromedr Busnes eleni a gyhoeddwyd gan y Brifysgol Agored a Siambr Fasnach Prydain yn dangos bod tri chwarter (75%) arweinwyr busnesau Cymru yn dal i brofi prinder sgiliau, ystadegyn sydd heb newid ers canfyddiadau adroddiad y llynedd.

28 Mehefin 2023
Lynnette Thomas, yn traddodi araith yn y Senedd

Prifysgolion Cymru yn helpu i fynd i’r afael â thlodi mewn cymunedau ledled Cymru

Ddydd Mawrth 27 Mehefin, cymerodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ran mewn arddangosfa yn y Senedd i ddangos sut mae prifysgolion yn mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru.

27 Mehefin 2023

Page 1 of 4

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Uwch Reolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891