You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Menyw yn dal darn bach o gelf i fyny

Helpu cymunedau Cymru i ymgysylltu â’u treftadaeth

Yn gynharach yn 2023, derbyniodd y Brifysgol Agored yng Nghymru grant Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol ar gyfer prosiect treftadaeth, REACH Cymru (Preswylwyr sy’n ymwneud â’r celfyddydau, diwylliant a threftadaeth).

30 Hydref 2023
Graddedigion er anrhydedd Norena Shopland a Tracy Pe gyda'r llywydd Nick Braithwaite

Cannoedd o fyfyrwyr yn graddio yn seremoni’r Brifysgol Agored yng Nghymru - 50 o flynyddoedd ar ôl dyfarnu’r graddau cyntaf oll

Graddiodd dros 600 o fyfyrwyr heddiw, mewn dwy seremoni yn y Ganolfan Gynadledda Ryngwladol (ICC) yng Nghasnewydd, fel rhan o seremoni raddio'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

19 Hydref 2023
Dr Geraint Morgan a staff In The Welsh Wind o flaen y ddistyllfa

Sut mae ymchwilio awyrfeini’n helpu i gefnogi Wisgi Cymreig

Distyllfa yn Nhanygroes, Ceredigion, yw In the Welsh Wind. Mae’n cynhyrchu jins, wisgis, a gwirodydd eraill gan ddefnyddio cynhwysion lleol, lle’n bosib. Bu i’w perthynas â’r Brifysgol Agored ddechrau wedi i Dr Geraint Morgan ddigwydd ymweld â’r ddistyllfa gyda'i rieni, sy'n byw yn Aberystwyth.

7 Medi 2023
Menyw yn crio yn dal ffôn symudol

Pedair o bob pump o fenywod a merched yng Nghymru wedi derbyn cam-driniaeth ysgrifenedig ar gyfryngau cymdeithasol

Mae 81% o fenywod a merched yng Nghymru yn cael eu cam-drin trwy destun ar y cyfryngau cymdeithasol. 

7 Medi 2023

Myfyrwyr o Gymru yn ennill grant i gefnogi eu syniadau busnes

Mae tri myfyriwr o’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi ennill grant i gefnogi eu syniadau busnes fel rhan o gystadleuaeth a gynhelir gan y Brifysgol Agored ar gyfer fyfyrwyr entrepreneuriaid - sef yr Open Business Creators Fund.

14 Awst 2023
Workers at a computer in high vis vests

Cyflogwyr Cymru yn cael eu hannog i ystyried datblygu eu doniau eu hunain wrth i’r argyfwng prinder sgiliau cenedlaethol barhau

Mae adroddiad Baromedr Busnes eleni a gyhoeddwyd gan y Brifysgol Agored a Siambr Fasnach Prydain yn dangos bod tri chwarter (75%) arweinwyr busnesau Cymru yn dal i brofi prinder sgiliau, ystadegyn sydd heb newid ers canfyddiadau adroddiad y llynedd.

28 Mehefin 2023
Lynnette Thomas, yn traddodi araith yn y Senedd

Prifysgolion Cymru yn helpu i fynd i’r afael â thlodi mewn cymunedau ledled Cymru

Ddydd Mawrth 27 Mehefin, cymerodd y Brifysgol Agored yng Nghymru ran mewn arddangosfa yn y Senedd i ddangos sut mae prifysgolion yn mynd i'r afael â thlodi yng Nghymru.

27 Mehefin 2023
 Dr Geraint Morgan yn traddodi araith wrth ddarllenfa

Academydd y Brifysgol Agored yn trafod comedau a whisgi Cymreig yn nigwyddiad y Senedd

Ar brynhawn dydd Mawrth 13 Fehefin, ymunodd y Brifysgol Agored yng Nghymru â’r Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn Senedd Cymru ar gyfer ei digwyddiad flynyddol Gwyddoniaeth yn y Senedd

16 Mehefin 2023
David Price

Cyfarwyddwr Dros Dro newydd i'r Brifysgol Agored yng Nghymru

Yn dilyn ymddeoliad Louise Casella yr wythnos ddiwethaf, mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi penodi David Price fel Cyfarwyddwr Dros Dro. 

8 Mehefin 2023
 Athro gyda myfyrwyr yn y dosbarth

Pum rheswm dros astudio i fod yn athro/athrawes yng Nghymru

Pam ddylai pobl ystyried bod yn athrawon fel gyrfa?

Mae Sarah Stewart, Cyfarwyddwr rhaglen tystysgrif ôl-raddedig mewn addysg (TAR) y Brifysgol Agored yng Nghymru yn rhoi ei phum prif reswm.

6 Mehefin 2023

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Uwch Reolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891

Cymerwch olwg ar ein rhestr chwarae YouTube