You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Y goeden deuluol yn ysbrydoli Hayley i raddio mewn hanes

Mae Hayley wedi ymddiddori mewn hanes erioed. Llwyddodd i gael graddau da yn yr ysgol ond roedd meddwl am fynd i'r brifysgol wir yn codi ofn arni.

13 Gorffennaf 2022

Arddangosfa ar hanes y cymoedd yn dod i Sain Ffagan

Bydd arddangosfa o waith celf, ysgrifennu creadigol, ffilm a cherddoriaeth a gynhyrchwyd gan drigolion Blaenau Gwent yn cael ei dangos yn Amgueddfa Werin Sain Ffagan rhwng 2 Ebrill a 3 Gorffennaf 2021.

7 Ebrill 2022
Image of Billie

Dyma gyfarfod Billie, a gymerodd ran yn rhaglen GROW yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae GROW – Cyfleoedd Profiad Gwaith i Raddedigion – yn cynnig cymorth i raddedigion Y Brifysgol Agored yng Nghymru sydd wedi graddio ers 2019 ac sy'n ddi-waith neu heb ddigon o waith. 

28 Chwefror 2022
Laura Barret a Jon Thrower yn dathlu gyda siampên

‘Fe wnaethon ni ysbrydoli ein gilydd i ddal ati’

I'r cwpl Laura Barrett a Jon Thrower, mae cwblhau cymwysterau’r Brifysgol Agored yn achos dathliad dwbl. 

11 Medi 2020
Campws Tygoch Coleg Coleg Gŵyr Abertawe

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn datblygu partneriaeth newydd â Choleg Cymreig

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi llofnodi cytundeb partneriaeth gyda’r Brifysgol Agored yng Nghymru a fydd yn gweld amrywiaeth ehangach o gyfleoedd dysgu o bell a hyblyg yn cael eu cynnig i ddysgwyr lefel uwch ar draws rhanbarth Bae Abertawe.

9 Mehefin 2020

Page 5 of 5

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Uwch Reolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891