You are here

  1. Hafan
  2. Ei Mawrhydi Y Frenhines, 1926-2022

Ei Mawrhydi Y Frenhines, 1926-2022

Ei Mawrhydi y Frenhines

Mae'n wir ddrwg gan y Brifysgol Agored glywed am farwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines ac mae'n ymuno â phobl o bedwar ban byd i fynegi ein cydymdeimlad â'r Teulu Brenhinol. 

Mewn ymateb i'w marwolaeth, dywedodd yr Athro Tim Blackman, Is-ganghellor y Brifysgol Agored: “Ar ran y Brifysgol Agored, hoffwn estyn ein cydymdeimlad dwysaf â'r Teulu Brenhinol.  

“Caiff Ei Mawrhydi ei chofio fel cymeriad hanesyddol arwyddocaol dros ben ac yn un a arweiniodd y wlad drwy'r cyfnodau gorau a'r gwaethaf. Mae ar bob un ohonom yn y Brifysgol Agored, a thu hwnt, ddyled enfawr iddi am oes o wasanaeth cyhoeddus sydd wedi ymestyn dros gynifer o adegau arwyddocaol ac wedi cyffwrdd â chynifer o fywydau.   

“Roedd Ei Mawrhydi yn eiriolwr angerddol dros rym addysg, fel y gwelir drwy ei chefnogaeth i gynlluniau fel Gwobr Pen-blwydd y Frenhines ac amrywiaeth o weithgarwch dros y blynyddoedd. Gwnaeth ei hymweliad â'n Campws yn Milton Keynes yn 1979, ar achlysur ein degfed pen-blwydd, chwarae rhan arwyddocaol yn natblygiad y Brifysgol Agored, gan helpu i roi mwy o hygrededd i'r hyn a oedd yn cael ei ystyried yn arbrawf addysgol o hyd ar y pryd. 

“Byddwn ni, y Brifysgol Agored, nawr yn ymuno â'r Teulu Brenhinol, y wlad a'r byd i alaru o golli brenhines anhygoel." 

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Newyddion

Coeden unig ar ddiwedd cae, gydag awyr las.

Cyhoeddi ymchwil newydd i wasanaethau ar gyfer teuluoedd mewn galar

Cyflwynwyd y Gwasanaeth Archwilio Meddygol ym mis Ionawr 2021. Meddygon cymwys yw archwilwyr meddygol sy’n annibynnol oddi wrth y rhai fu’n gofalu am yr ymadawedig. Maent yn asesu cofnodion meddygol pobl sydd wedi marw, ac yn nodi achos y farwolaeth. Mae’r gwasanaeth hefyd yn galluogi teuluoedd i ofyn cwestiynau am y gofal a roddwyd i’w hanwyliaid gan wasanaethau iechyd.

21 Chwefror 2024
Gliniadur gyda côd

Chwe rheswm pam y dylech ystyried gradd-brentisiaeth

Mae prentisiaethau’n ffordd wych o ddysgu pethau newydd, dechrau gyrfa newydd a helpu cwmnïau i ddatblygu eu staff.

Yn yr erthygl hon, nodir rhai rhesymau pam y dylech ystyried astudio prentisiaeth – neu roi prentisiaeth ar waith yn eich sefydliad.

8 Chwefror 2024
Gweld pob un

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Uwch Reolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891