You are here

  1. Hafan
  2. Ymchwil

Ymchwil

Mae gan Y Brifysgol Agored bedwar maes ymchwil strategol ar gyfer mynd i'r afael â heriau byd-eang yr unfed ganrif ar hugain a hyrwyddo cyfiawnder cymdeithasol.

 

Couple of apprentices listening to colleague

Dinasyddiaeth a llywodraethu

Rydym yn ail-ystyried y perthnasau newidiol rhwng dinasyddion ac awdurdodau, o faterion byd-eang megis ymfudo, i'r craffu cynyddol mewn bywydau preifat.

Business management course student at work

Addysg

Ni yw'r arweinydd yn Ewrop ar gyfer arloesiadau enfawr mewn technolegau dysgu sydd â dylanwad byd-eang ac yn darparu addysgu digidol ar raddfa.

Business management course student at work

Datblygiad Rhyngwladol

Rydym yn paratoi agwedd 'arloesedd cynhwysfawr' wahanol. Rydym yn gweithio gyda phobl dlawd sydd ar yr ymylon i ddatblygu eu datrysiadau eu hunain.

Male graduate smiling

Y Gofod

Rydym yn un o'r prif dair canolfan gwyddor y gofod yn y DU. Mae gwyddonwyr yr OU yn chwarae rolau allweddol mewn aseiniadau eiconig, megis Rosetta, glanio'r gomed gyntaf.

Ymchwil, arloesi ac ymgysylltu yng Nghymru

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi cynhyrchu Strategaeth Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru. Mae'r strategaeth wedi'i hariannu gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (HEFCW), ac yn tynnu sylw at sut y byddwn yn datblygu ein gwaith ymchwil, arloesi ac ymgysylltu dros y tair blynedd nesaf. Byddwn yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau, gan weithio'n agos gyda cholegau addysg bellach a chyflogwyr ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) a'n cenhadaeth ddinesig ac ymgysylltu â'r cyhoedd. Yn y maes hwn byddwn yn meithrin gallu i ymestyn ein rhaglen i feithrin meddwl beirniadol ac adeiladu dinasyddiaeth wybodus ac ymgysylltiedig, gwella ein cynnig o ddysgu ar-lein am ddim, dwyieithog, a datblygu a rhannu ymchwil a gwybodaeth y Brifysgol Agored i bobl Cymru.

Cliciwch yma i ddarllen Strategaeth Cronfa Arloesi Ymchwil Cymru

 

Dysgwch fwy am ymchwil Y Brifysgol Agored

Yn ôl Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF2014) diweddaraf The Times Higher Education, mae bron i dri chwarter o'r gwaith ymchwil a gyflwynwyd gan Y Brifysgol Agored 'yn arwain y blaen yn fyd-eang' neu'n 'rhagorol yn rhyngwladol', ac roeddem ymhlith y traean uchaf o sefydliadau addysg uwch yn y DU ar gyfer 'pŵer ymchwil'.

Gallwch ymweld â:

  • phrif wefan ymchwil y Brifysgol Agored.
  • eSTEeM ein canolfan ar gyfer addysgu Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg, sy'n hyrwyddo arloesedd, ysgoloriaethau a mentrau mewn dysgu agored ac o bell.
  • Open Research Online (ORO), storfa cyhoeddiadau ymchwil ac allbynnau ymchwil eraill. Mae'n adnodd mynediad agored i’w chwilio'n rhwydd gan y cyhoedd.

Os hoffech drafod gweithgareddau ymchwil OU neu weithio gydag ein hacademyddion, cysylltwch Rhodri Davies.