You are here

  1. Hafan
  2. Gweithio gyda'n gilydd

Gweithio gyda'n gilydd

Cyflogwyr

Rydym yn gweithio gyda chyflogwyr ac undebau llafur i gynnig datrysiadau achrededig a hyblyg i wella sgiliau yn y gweithle, megis ein Prentisiaethau Gradd.

Elusennau a’r trydydd sector

Rydyn ni eisiau sicrhau bod addysg yn agored i fwy o bobl ledled Cymru. Gyda chymorth elusennau a'r trydydd sector, rydyn ni'n gallu creu mwy o lwybrau at ddygsu.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw.

Ysgolion a cholegau

Rydym yn gweithio'n agos gydag ysgolion a cholegau i gynnig cyfleoedd i fyfyrwyr a staff, yn cynnwys ein rhaglen TAR newydd yng Nghymru.

Partneriaeth AGA Y Brifysgol Agored 

Mae ein rhaglen yn cefnogi myfyrwyr ac ysgolion ar draws Cymru, gan gynnig llwybr newydd at ddod yn athro.

 Graphic for OpenLearn Wales website

Dysgu ar-lein am ddim

Does dim bwys os oes gennych ddiddordeb mewn celf neu sŵoleg, neu os oes gennych bum munud neu 50 awr. Mae gennym amrywiaeth sylweddol o ddysgu ar-lein i chi ei archwilio.

Myfyriwr gwrywaidd y Brifysgol Agored mewn wisg y fyddin

Cyrsiau a chymwysterau

Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc.

Prentisiaethau Gradd yng Nghymru

Mae ein rhaglen Prentisiaeth Gradd Peirianneg Feddalwedd Gymhwysol yn darparu prentisiaid â'r wybodaeth a'r sgiliau i ddod yn weithiwr proffesiynol peirianneg feddalwedd.

Graddedigion yn sefyll y tu allan i Ganolfan Mileniwm Cymru

Newyddion

Ein newyddion, blogiau a gweithgareddau diweddaraf