You are here

  1. Hafan
  2. Digwyddiadau sydd i ddod

Digwyddiadau sydd i ddod

A round table meeting
Meh 5

gofod3 yw’r digwyddiad mwyaf o’i fath i’r sector gwirfoddol yng Nghymru.

Dydd Mercher, Mehefin 5, 2024 - 09:00 tan 16:00

Stadiwm Dinas Caerdydd, Heol Lecwydd, Caerdydd CF11 8AZ

Cysylltwch: Helen Thomas, Rheolwr Partneriaethau, Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Gofod3 yw’r prif ddigwyddiad ar gyfer y sector gwirfoddol ledled Cymru a bydd yn cael ei gynnal yn ystod dathliad go arbennig 40 mlynedd yr Wythnos Wirfoddoli. 

Meh 14

Dewch i gwrdd â ni yn Ffair Swyddi Caerdydd

Dydd Gwener, Mehefin 14, 2024 - 10:00 tan 13:00

Cardiff City Stadium, Leckwith Road, Caerdydd, CF11 8AZ

Cysylltwch: OU in Wales Events

Galwch heibio i sgwrsio â ni a dysgwch beth y gallech ei gyflawni gyda’r Brifysgol Agored.

Gweld pob un

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws