You are here

  1. Hafan
  2. Astudio

Astudio

Myfyriwr gwrywaidd y Brifysgol Agored yn ystod seremoni raddio

Ffioedd a chymorth ariannol

Mae gennym amrywiaeth o ddewisiadau cymorth ariannol a thaliadau yng Nghymru - pa un ai eich bod yn astudio modiwl sengl neu'n gweithio at gymhwyster.

Myfyriwr gwrywaidd y Brifysgol Agored mewn wisg y fyddin

Cyrsiau a chymwysterau

Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw.

Cyrraedd eich amcanion gyrfa

Mae astudio gyda'r Brifysgol Agored yn rhoi mwy na chymhwyster i chi. Mae ein cyrsiau wedi'u cynllunio fel eich bod yn datblygu sgiliau trosglwyddadwy a rhinweddau sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr.

Menyw yn astudio mewn llyfrgell

Dysgu ar-lein am ddim

Does dim bwys os oes gennych ddiddordeb mewn celf neu sŵoleg, neu os oes gennych bum munud neu 50 awr. Mae gennym amrywiaeth sylweddol o ddysgu ar-lein i chi ei archwilio.

Myfyriwr gwrywaidd y Brifysgol Agored yn gwisgo clustffonau

Modiwlau Mynediad

Os nad ydych yn sicr fod astudio hir-dymor yn addas i chi, gallai cwrs Mynediad ddarparu'r cyflwyniad perffaith i ddysgu o bell ar lefel brifysgol.

Myfyriwr benywaidd y Brifysgol Agored

Gwybodaeth i fyfyrwyr

Dysgwch am y cymorth a’r cyngor allwn gynnig i chi, yn ogystal â ffyrdd i aros mewn cysylltiad, cwrdd â myfyrwyr eraill, a lleisio eich barn.

Myfyriwr gwrywaidd y Brifysgol Agored wrth ochr gliniadur

Gwrando ar ein myfyrwyr

Mae'r Brifysgol Agored yn gymuned o staff a myfyrwyr sy'n gweithio gyda'i gilydd. Dysgwch fwy am ein Siarter Myfyrwyr a Chymdeithas Myfyrwyr y Brifysgol Agored (OUSA).

Myfyrwyr benywaidd y Brifysgol Agored tu fas i seremoni raddio

Dewch i gwrdd â’n myfyrwyr

Mae ein myfyrwyr yn dod o bob cefndir. Mae gan bob un eu cefndiroedd, nodau, a stori eu hunain i'w rhannu, ac rydym yma i'w cefnogi ar hyd y daith.