You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Bethany smiling outside of a building

Bethany yn llwyddo i gael swydd mewn elusen blant gyda help rhaglen gyflogadwyedd

Yma, mae’r raddedig Bethany Turner yn sôn am y modd y daeth o hyd i swydd ar ôl cymryd rhan mewn rhaglen gyflogadwyedd.

5 Mai 2023
Helen Russell gyda'i theulu o amgylch arwydd y Brifysgol Agored

Helen yn disgrifio sut cafodd ei gradd tra’n byw gyda nam ar ei golwg

Cafodd Beck ei hannog gan ddau gydweithiwr i astudio gydag Brifysgol Agored. 

21 Ebrill 2023
 Beck mewn seremoni raddio o flaen tarian y Brifysgol Agored

'Rhoddodd y Brifysgol Agored fy hyder yn ôl i mi': Profiad Beck o astudio gydag MS

Graddiodd Beck Collett mewn Ysgrifennu Creadigol, ar ôl astudio’i chwrs israddedig gyda’r Brifysgol hefyd. Mae’n byw gyda sglerosis ymledol (MS), sef cyflwr sy’n effeithio ar oddeutu 5,600 o bobl yng Nghymru.

6 Ebrill 2023
Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru

Cyhoeddi ymddeoliad cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae Louise Casella, Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, wedi cyhoeddi y bydd hi’n camu’n ôl o’i swydd, ac yn ymddeol ym mis Mehefin 2023.

30 Mawrth 2023
OU in Wales staff planting a tree

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn helpu i dyfu canopi Caerdydd

Yn ddiweddar, newidiodd staff y Brifysgol Agored yng Nghymru eu desgiau am dir a daear Adamsdown, i gymryd rhan mewn cynllun plannu coed – Coed Caerdydd.

20 Mawrth 2023
Tomos yn ei wisg bel-droed o flaen baner Cymru.

Gyrfa mewn dadansoddeg chwaraeon i Tomos, un o raddedigion y Brifysgol Agored, gyda chymorth y rhaglen GROW

Graddiodd Tomos Brogden o’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn ystod Haf 2022 gyda BSc mewn Mathemateg ac Ystadegau. Ar ôl cael trafferth cael mynediad at brofiad gwaith perthnasol oherwydd y pandemig, fe wnaeth y rhaglen GROW ei helpu i roi hwb i'r yrfa.

‘Gadawodd y pandemig COVID fi heb unrhyw arwydd o sut i fynd ati i gael profiad gwaith yn y diwydiannau yr oeddwn eisiau mynd iddynt,’ meddai Tomos. ‘Daeth adeiladu rhwydwaith yn y sectorau hyn yn her o ganlyniad i’r pandemig, yn enwedig wrth astudio a pharatoi ar gyfer arholiadau ar yr un pryd.’

13 Mawrth 2023
Dewi Knight

Cynghorydd Llywodraeth Cymru yn sicrhau prif rôl polisi’r Brifysgol Agored

Mae'r Brifysgol Agored wedi cadarnhau penodiad Dewi Knight i rôl Cyfarwyddwr PolisyWISE, sef menter polisi cyhoeddus newydd pwysig, a fydd yn cael ei lansio yn ddiweddarach eleni

8 Chwefror 2023
Casgliad o fyfyrdodau daeth o lansiad yr adnoddau

Cyflwyno’r cwricwlwm Addysg Cyd-berthynas a Rhywioldeb newydd

Lansio adnoddau am ddim wrth i ddiwygiadau Addysg Cyd-berthynas a Rhywioldeb ddechrau yng Nghymru 

16 Ionawr 2023
The Open University in Wales logo and the Heritage Lottery Fund logo

Y Brifysgol Agored yn derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i gysylltu cymunedau Cymreig â'u treftadaeth

Mae’r Brifysgol Agored wedi derbyn grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol i ddatblygu prosiect newydd cyffrous mewn cymunedau ledled Cymru. 

6 Ionawr 2023

‘Rydyn ni i gyd yn ceisio dod at ein gilydd. Rydyn ni fel un teulu mawr’ meddai prosiect cymuned Gurnos wrth y Brifysgol Agored

Mae digwyddiad cymunedol yn ystod yr hydref wedi helpu i ddathlu un o gymunedau mwyaf adnabyddus Cymru – y Gurnos ym Merthyr Tudful.

6 Rhagfyr 2022

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Uwch Reolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891

Cymerwch olwg ar ein rhestr chwarae YouTube