You are here

  1. Hafan
  2. Newyddion

Newyddion

Y Brifysgol Agored yng Nghymru’n croesawu cymhellion newydd i athrawon dan hyfforddiant

Mae'r Brifysgol Agored yng Nghymru wedi croesawu cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru am fwy o gefnogaeth i athrawon dan hyfforddiant.

30 Tachwedd 2022
Cynulleidfa o bobl mewn cyfarfod trafod polisi

Y Brifysgol Agored i arwain y rhwydwaith academaidd ymchwil i bolisi cyhoeddus a chyfnewid gwybodaeth cyntaf ar draws y DU ac Iwerddon

Mae menter polisi cyhoeddus fawr, newydd, sef PolicyWISE, yn cael ei datblygu gan y Brifysgol Agored. 

21 Tachwedd 2022
A newspaper press

'Dylid ystyried newyddiaduraeth o ansawdd da fel gwasanaeth cyhoeddus'

Mae ymchwil newydd gan y Sefydliad Materion Cymreig (IWA) a’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn dangos y byddai pobl yng Nghymru yn cefnogi cyllid ar gyfer mwy newyddion hyper-leol o ansawdd uwch, mwy o addysg a gwell addysg am ddemocratiaeth, a mwy a gwell rheoleiddio ar y cyfryngau yng Nghymru.

16 Tachwedd 2022
Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt

Gweinidogion Cymru i ymuno â dadl y Brifysgol Agored ar gynllun peilot costau byw newydd

Bydd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a’r Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol Jane Hutt yn ymuno â seminar Economeg y Brifysgol Agored, y mis nesaf, i drafod rhinweddau cynllun peilot incwm sylfaenol Cymru, cynllun a gyflwynwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.

16 Tachwedd 2022
Dr Sabrina Cohen-Hatton, Louise Casella a Ruth Jones

Ruth Jones a Dr Sabrina Cohen-Hatton yn cael eu hanrhydeddu gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Mae crëwr Gavin and Stacey wedi derbyn gradd er anrhydedd gan Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Mae un o'r diffoddwyr tân benywaidd uchaf y DU hefyd wedi derbyn gradd er anrhydedd yn ei dinas enedigol, Casnewydd.

3 Tachwedd 2022

Blog: Treftadaeth Blaenau Gwent a'r Brifysgol Agored

Mae Julia David yn trafod ei gwaith ar brosiect BG REACH, beth mae'n ei olygu i gymuned Blaenau Gwent, a'r camau nesaf i'r Brifysgol Agored yng Nghymru.

14 Hydref 2022
Cyfarwyddwr y Brifysgol Agored yng Nghymru, Louise Casella yn derbyn y wobr Womenspire

Y Brifysgol Agored yng Nghymru yn ennill gwobr cyflogwr Womenspire 2022

Ddydd Iau 29 Medi, cyhoeddwyd mai'r Brifysgol Agored yng Nghymru oedd enillydd gwobr Cyflogwr Chwarae Teg yn Womenspire 2022.

3 Hydref 2022
Mae plentyn ysgol yn cael ei chefnogi i edrych ar ddata asteroid ar liniadur

Plant ysgol o Gymru yn helpu NASA i achub y blaned rhag ergydion asteroid

Mae plant ysgol o Gymru yn cymryd rhan nawr hefyd, gan arsylwi asteroid i gynorthwyo gorchwyl cyffrous NASA, gyda help myfyriwr PhD Y Brifysgol Agored.

30 Medi 2022
Ei Mawrhydi y Frenhines

Ei Mawrhydi Y Frenhines, 1926-2022

Mae'n wir ddrwg gan y Brifysgol Agored glywed am farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines ac mae'n ymuno â phobl o bedwar ban byd i fynegi ein cydymdeimlad â'r Teulu Brenhinol. 

8 Medi 2022

Nadiah sydd yn tyfu ei sgiliau gydag elusen Gymreig

Dyma gwrdd â Nadiah a gymerodd ran yn y rhaglen GROW - Cyfleoedd Profiad Gwaith i  Raddedigion. 

24 Awst 2022

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws

Ar gyfer ymholiadau cyfryngau'r Brifysgol Agored yng Nghymru:

Rhodri Davies 
Uwch Reolwr Cyfathrebu
Ffôn: 029 21 674 532

Am ymholiadau cyfryngau cyffredinol Y Brifysgol Agored, cysylltwch â
swyddfa'r wasg
Ffôn: 01908 654316 /
Y tu allan i oriau swyddfa: 07901 515891

Cymerwch olwg ar ein rhestr chwarae YouTube