You are here

  1. Hafan
  2. Amdanom ni

Amdanom ni

Y Brifysgol Agored yw darparwr addysg uwch israddedig rhan-amser mwyaf Cymru. Mae'n arwain o ran darparu cyfleoedd dysgu o bell arloesol a hyblyg ar lefel addysg uwch, gan gynnwys cyrsiau israddedig, ôl-raddedig a chyrsiau mynediad.

  • Mae dros 15,500 o fyfyrwyr ledled Cymru yn astudio gyda’r Brifysgol Agored ar hyn o bryd.
  • Mae myfyrwyr Y Brifysgol Agored ym mhob un o etholaethau Senedd Cymru.
  • Mae 2/3 yn gweithio’n rhan/llawn amser wrth iddynt astudio gyda ni.
  • Mae 40% o'n myfyrwyr yn ymuno â ni heb gymwysterau mynediad prifysgol traddodiadol.
  • Mae 48% o’n myfyrwyr yn dod o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Mae’r Brifysgol Agored yn gweithio gyda busnesau, elusennau a chyrff cyhoeddus yng Nghymru i’w helpu i ddatblygu eu staff, gan annog mwy o bobl i ddysgu gydol oes waeth beth fo’u cefndir. Mae dros 139 o gwmnïau yng Nghymru yn noddi gweithiwr i astudio gyda ni.

Mae’r Brifysgol Agored yng Nghymru yn cynnig rhaglenni gradd galwedigaethol mewn nyrsio a gofal cymdeithasol. Ers 2020, mae’r Brifysgol wedi hyfforddi athrawon ar y cwrs TAR dwyieithog, arloesol. Trwy ei phrentisiaeth gradd mewn Peirianneg Meddalwedd Cymhwysol, mae’r Brifysgol Agored hefyd yn helpu prentisiaid ledled Cymru i hyfforddi ar gyfer gyrfa mewn TG tra byddant yn ennill cyflog.​

Engineer in lab

​Mae platfform dwyieithog OpenLearn Cymru ac OpenLearn Wales yn cynnig adnoddau dysgu cyfrwng Cymraeg a Saesneg am ddim er mwyn annog pobl i ddilyn cyrsiau addysg uwch.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru  

Mae cyfiawnder cymdeithasol wrth galon cenhadaeth Y Brifysgol Agored. Rydym yn creu cymuned prifysgol gynhwysol a chymdeithas ble mae pobl yn cael eu trin gydag urddas a pharch, ble mae anghydraddoldebau yn cael eu herio a ble rydym yn rhagweld ac yn ymateb yn gadarnhaol i wahanol anghenion ac amgylchiadau, er mwyn i bawb gyrraedd eu potensial. Ewch i wefan Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Y Brifysgol Agored, sy’n cynnwys gwybodaeth am ein Cynllun Cydraddoldeb, ein hamcanion cydraddoldeb sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau, ein gwybodaeth ystadegol am gydraddoldeb a’n adroddiad blynyddol.

Gofynnwch am eich prosbectws

Darllenwch am ein cymwysterau a’n cyrsiau drwy ofyn am brosbectws heddiw

Gofyn am brosbectws