You are here

  1. Hafan
  2. Astudio
  3. Gwybodaeth i fyfyrwyr
  4. Paratoi chi ar gyfer gwaith

Paratoi chi ar gyfer gwaith

Mae cyflogwyr yn blaenoriaethu profiad gwaith wrth gyflogi graddedigion. Fel un o’n myfyrwyr, gallwn helpu chi ddod o hyd at brofiad gwaith bydd yn gwneud chi sefyll allan. 

GO Wales

Rydym wedi ymrwymo i'ch helpu i gyflawni eich nodau gyrfa. Os ymunwch â’r prosiect, byddwch yn cael hyfforddiant a mentora un-i-un gan gynghorydd cyflogadwyedd, a all eich helpu gyda:

  • cynllunio gyrfa
  • paratoi CVs a fydd yn rhoi sylw i chi
  • cyfarfod â chyflogwyr
  • dod o hyd i leoliadau gwaith
  • cael mynediad at hyfforddiant a gweithdai

Gallwn hefyd eich helpu i ddod o hyd i gyllid ar gyfer costau fel teithio i leoliad gwaith neu gostau eraill a allai fod gennych.

Os hoffech chi gael gwybod mwy, cysylltwch â gowales@open.ac.uk a byddwn mewn cysylltiad.

Gallwch hefyd gael help gan ein Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd. Mae llawer o gefnogaeth ar gael gan gynnwys gweminarau a digwyddiadau byw, ein CV rhyngweithiol a’n hoffer cyfweld, ac adnoddau a chanllawiau amrywiol.

Gallwch hefyd gael cymorth un-i-un gan Ymgynghorydd Gyrfaoedd y Brifysgol Agored. Gallwch archebu ymgynghoriad yma.

Os ydych yn gyflogwr sydd angen rhywfaint o gymorth ychwanegol, siaradwch â ni i weld sut y gallai myfyriwr neu raddedig o’r Brifysgol Agored helpu eich sefydliad. Cysylltwch â ni ar gowales@open.ac.uk.

Rhaglen Santander 

Mae rhaglen interniaethau hon yn rhoi cyflogwyr mewn cysylltiad â myfyrwyr y brifysgol am pedair hyd at wyth wythnos.

Cyflogwyr – Cofrestrwch fan hyn

Myfyrwyr – cofrestrwch fan hyn

Venture Graddedigion

Yr ydym yn un o nifer o brifysgolion sy’n gweithio ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd i helpu cyflogwyr ddod o hyd at raddedigion. 

Mae mwy o wybodaeth ar wefan Venture Graddedigion a gallwch ddilyn y cynllun at Twitter

Rhith-interniaethau’r Brifysgol Agored

Yr ydym o hyd yn chwilio am gyfleoedd i gysylltu myfyrwyr a chyflogwr. Yn lle bod yn y gweithle, byddwch chi'n gweithio ar-lein o'ch cartref yn yr un ffordd ag y byddwch chi'n astudio fel myfyriwr y Brifysgol Agored. Yn union fel interniaeth mewn gweithle, byddwch chi'n gweithio ar brosiectau a thasgau a roddir i chi gan gyflogwr ac yn dal i fynd a derbyn cefnogaeth reolaidd ganddyn nhw..

Cyflwyno rhith-interniaethau i fyfyrwyr

Gwybodaeth i gyflogwyr

)gallwch>