You are here

 1. Hafan
 2. Ein gwaith
 3. Cyflogwyr

Cyflogwyr

Our working space

Nid arbenigwyr academaidd yn unig ydym yn Y Brifysgol Agored yng Nghymru. Rydym yn gweithio gyda sefydliadau i ddeall eu heriau busnes, a chynnig y dysgu a datblygu gorau posib i’ch staff.

Pam dewis ni?

Ni yw'r arbenigwyr blaenllaw ym maes addysg uwch hyblyg; does neb yn deall sut mae oedolion yn dysgu yn well na ni.

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o bynciau ac mae ein dulliau addysgu yn hanfodol hyblyg - mae hyn yn golygu llai o darfu ar waith eich sefydliad.

Oherwydd sut mae’r Brifysgol Agored yn addysgu, gallwn greu atebion i fodloni anghenion unigryw eich sefydliad.

Gallwn uwchsgilio eich gweithlu a chynniog datblygiad proffesiynol parhaus drwy gydol gyrfa unigolyn.

Fel prifysgol fwyaf y DU, rydym yn darparu dysgu yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Gyda phwy rydym yn gweithio?

Rydym yn gweithio gydag amrywiaeth o gyflogwyr ar draws sectorau. Mae rhai o gyflogwyr amlycaf Cymru wedi ein dewis fel eu darparwyr dysgu, gan gynnwys y canlynol: 

 • GIG Cymru
 • TATA Steel
 • BT
 • Airborne Systems
 • Control Techniques
 • Cytec Solvay
 • Dennis Ferranti
 • Dragon LNG
 • Dŵr Cymru
 • Ford Motor Company
 • GE Aero Engines
 • Sharp Clinical
 • Admiral Group
 • EADS – Airbus
 • Awdurdodau lleol
 • Partneriaeth John Lewis