You are here

  1. Hafan
  2. Ein gwaith
  3. Partneriaeth AGA Y Brifysgol Agored
  4. Adnoddau ac hyfforddiant ysgolion partner

Adnoddau ac hyfforddiant ysgolion partner

Dyddiadau TAR 3

Ffurflen Gan bwy? Erbyn pryd? I’w hanfon at: 
Arsylwad Gwers   Mentor 8fed Mawrth  Myfyriwr 
Arsylwad Gwers  Cydlynydd Ysgol  11eg Mawrth  Myfyriwr 
Adroddiad Ymarfer Dysgu   Mentor – Adran A  8fed Mawrth  Cydlynydd Ysgol 
Adroddiad Ymarfer Dysgu  

Cydlynydd Ysgol – Adran B 

11eg Mawrth  Tiwtor Ymarfer 
Adroddiad Ymarfer Dysgu   Tiwtor Ymarfer – Adran C  15fed Mawrth  TAR-Cymru@open.ac.uk 
  1. Ffurflenni Arsylwi Gwers
  2. Ffurflen Adolygu Ymarfer Dysgu  
  3. Adroddiad Ymarfer Dysgu
  4. Ffurflen Monitro Tiwtor Ymarfer

Bydd ceisiadau ar gyfer pob llwybr ar gyfer 2024 yn agor ar 29ain Hydref 2023.

Mae ein Digwyddiadau Agored 2023/24 yn agored i bawb, ond fe’u targedir fel a ganlyn:

Llwybr / Cynulleidfa darged 

Dyddiad ac amser

Cyflogedig a rhan-amser – cynradd ac uwchradd

16 Hydref 2023, 7-8yh

 

Cyflogedig a rhan-amser – cynradd ac uwchradd (mewn partneriaeth ag Addysgwyr Cymru) 

26 Chwefror 2024, 7-8yh (cliciwch yma i archebu drwy Eventbrite)

 

Ysgolion - gwybodaeth am y llwybr cyflogedig a chymeradwyo myfyrwyr

20 Mai 2024, 4-5yp

Bydd gwybodaeth ar sut i gadw lle ar ein Digwyddiadau Agored ar gael yma tua 6 wythnos cyn y digwyddiad.

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau ar gyfer staff ysgol a digwyddiadau agored i ddarpar fyfyrwyr trwy gydol y flwyddyn.

Cwblhewch y ffurflen fer ganlynol i archebu eich lle mewn digwyddiad hyfforddi.

Cofiwch gwblhau’r modiwl 'Meddylfryd Mentora' rhad ac am ddim sydd ar gael ar OpenLearn.

Gellir cyrchu Sesiynau Galw Heibio Wythnosol bob ddydd Llun am 3:45pm i Fentoriaid a Chydlynwyr Ysgol i gwrdd â Thiwtoriaid Cwricwlwm trwy ddefnyddio’r dolen Teams hwn: Ymuno a’r Cyfarfod